6. ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

ลำดับเรื่องวันที่ลงนามเอกสาร
10ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 256320 เม.ย. 2563PDF
9ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 256129 มิ.ย. 2561PDF
8ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256020 ก.พ. 2560PDF
7ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256030 ม.ค. 2560PDF
6ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 255529 พ.ย. 2555PDF
5ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255526 มี.ค. 2555PDF
4ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255020 พ.ค. 2550PDF
3ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254918 ก.ย. 2549PDF
2ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน28 มี.ค. 2542PDF
1ยาสามัญประจำบ้าน28 พ.ค. 2536PDF