4. ยาอันตราย

ลำดับยาอันตรายวันที่ลงนามเอกสาร
34ยาอันตราย ฉบับที่ 3426 ก.ค. 2562PDF
33ยาอันตราย ฉบับที่ 3325 ก.พ. 2562PDF
32ยาอันตราย ฉบับที่ 3222 ม.ค. 2562PDF
31ยาอันตราย ฉบับที่ 317 ม.ค. 2562PDF
30ยาอันตราย ฉบับที่ 3026 ต.ค. 2561PDF
29ยาอันตราย ฉบับที่ 2925 ก.ย. 2560PDF
28ยาอันตราย ฉบับที่ 2830 ม.ค. 2560PDF
26ยาอันตราย ฉบับที่ 2613 พ.ย. 2555PDF
27ยาอันตราย ฉบับที่ 2729 เม.ย. 2557PDF
25ยาอันตราย ฉบับที่ 2514 พ.ค. 2555PDF
24ยาอันตราย ฉบับที่ 2416 ก.ย. 2554PDF
23ยาอันตราย ฉบับที่ 2328 ก.ค. 2554PDF
22ยาอันตราย ฉบับที่ 228 ก.ค. 2551PDF
21ยาอันตราย ฉบับที่ 218 เม.ย. 2551PDF
20ยาอันตราย ฉบับที่ 202 ส.ค. 2550PDF
19ยาอันตราย ฉบับที่ 196 ก.ค. 2548PDF
18ยาอันตราย ฉบับที่ 1822 เม.ย. 2546PDF
17ยาอันตราย ฉบับที่ 1719 ส.ค. 2545PDF
16ยาอันตราย ฉบับที่ 1630 ก.ค. 2545PDF
15ยาอันตราย ฉบับที่ 154 มิ.ย. 2545PDF
14ยาอันตราย ฉบับที่ 143 ก.พ. 2545PDF
13ยาอันตราย ฉบับที่ 1314 ต.ค. 2544PDF
12ยาอันตราย ฉบับที่ 1230 มี.ค. 2537PDF
11ยาอันตราย ฉบับที่ 11 31 พ.ค. 2536PDF
10ยาอันตราย ฉบับที่ 1030 ธ.ค. 2535PDF
9ยาอันตราย ฉบับที่ 910 ก.พ. 2535PDF
8ยาอันตราย ฉบับที่ 826 ส.ค. 2534PDF
7ยาอันตราย ฉบับที่ 7 10 ก.ค. 2534PDF
6ยาอันตราย ฉบับที่ 619 ธ.ค. 2531PDF
5ยาอันตราย ฉบับที่ 513 ก.ย. 2531PDF
4ยาอันตราย ฉบับที่ 48 ส.ค. 2530PDF
3ยาอันตราย ฉบับที่ 314 พ.ค. 2529PDF
2ยาอันตราย ฉบับที่ 213 ก.พ. 2529PDF
1ยาอันตราย 26 พ.ค. 2521PDF