3. ยาควบคุมพิเศษ

ลำดับยาควบคุมพิเศษวันที่ลงนามเอกสาร
54ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 5427 ก.ย. 2562PDF
53ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 5322 ก.ค. 2562PDF
52ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 5229 พ.ค. 2562PDF
51ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 5128 มี.ค. 2562PDF
50ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 507 ม.ค. 2562PDF
49ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4920 มิ.ย. 2561PDF
48ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 484 เม.ย. 2561PDF
47ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 472 มี.ค. 2561PDF
46ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4629 เม.ย. 2557PDF
45ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4529 เม.ย. 2557PDF
44ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4413 พ.ย. 2555PDF
43ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4328 ก.ย. 2555PDF
42ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4213 ก.ค. 2555PDF
41ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4126 มี.ค. 2555PDF
40ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 4016 ก.ย. 2554PDF
39ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 391 มี.ค. 2554PDF
38ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 3812 เม.ย. 2553PDF
37ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 372 ก.พ. 2553PDF
36ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 368 ก.ย. 2552PDF
35ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 3512 ก.ย. 2551PDF
34ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 347 ส.ค. 2550PDF
33ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 3320 พ.ค. 2550PDF
32ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 324 เม.ย. 2550PDF
31ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 3128 มี.ค. 2549PDF
30ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 306 ก.ค. 2548PDF
29ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 2931 ม.ค. 2548PDF
28ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 2822 เม.ย. 2546PDF
27ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 2730 ก.ค. 2545PDF
26ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 263 ก.ค. 2545PDF
25ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 254 มิ.ย. 2545PDF
24ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 243 ก.พ. 2545PDF
23ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 2330 ก.ค. 2544PDF
22ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 223 พ.ค. 2544PDF
21ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 215 เม.ย. 2542PDF
20ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 2012 ม.ค. 2541PDF
19ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 191 ก.ย. 2540PDF
18ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1810 ก.พ. 2540PDF
17ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1719 ก.ค. 2538PDF
16ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1619 ม.ค. 2537PDF
15ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 153 พ.ย. 2536PDF
14ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1431 พ.ค. 2536PDF
13ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1328 พ.ค. 2536PDF
12ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1225 มี.ค. 2535PDF
11ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1125 มี.ค. 2535PDF
10ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 1029 ส.ค. 2535PDF
9ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 910 ก.ค. 2534PDF
8ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 81 มี.ค. 2534PDF
7ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 726 ธ.ค. 2533PDF
6ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 613 ก.ย. 2533PDF
5ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 522 ส.ค. 2532PDF
4ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 424 มี.ค. 2530PDF
3ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 319 ต.ค. 2527PDF
2ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่ 230 ก.ย. 2523PDF
1ยาควบคุมพิเศษ26 พ.ค. 2521PDF