25. วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา

ลำดับเรื่อง  วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาวันที่ลงนามเอกสาร
12ฉบับที่ 37  (พ.ศ. 2564)25 มี.ค. 2564PDF
11ฉบับที่ 36  (พ.ศ. 2563)9 ธ.ค. 2563PDF
10ฉบับที่ 35  (พ.ศ. 2560)26 พ.ค. 2560PDF
9ฉบับที่ 34  (พ.ศ. 2548)30 ธ.ค. 2548PDF
8ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2547)19 พ.ย. 2547PDF
7แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2538)
เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา ลงวันที่ 4 เมษายน 2538
19 ก.ย. 2543PDF
6ฉบับที่ 24 (พ.ศ 2538)4 เม.ย. 2538PDF
5ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2530)24 เม.ย. 2530PDF
4ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 252929 ก.ค. 2529PDF
3ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524)29 ก.ย. 2524PDF
2ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2523)27 มิ.ย. 2523PDF
1ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522)15 ส.ค. 2522PDF