21. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

ลำดับเรื่องวันที่ลงนามเอกสาร
4แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 256413 ก.ย. 2564PDF
3แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ศ. 25611 พ.ย. 2561PDF
2แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25587 ต.ค. 2558PDF
1แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25567 พ.ย. 2556PDF