2. การระบุตำรายา

ลำดับการระบุตำรายาวันที่ลงนามเอกสาร
13ระบุตำรายา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25623 ก.ค. 2562​​PDF
12ระบุตำรายา พ.ศ. 25616 ธ.ค. 2561​​PDF
11ระบุตำรายา พ.ศ. 255611 เม.ย. 2556PDF
10ระบุตำรายา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255412 ต.ค. 2554​PDF
9ระบุตำรายา พ.ศ. 25535 ต.ค. 2553PDF
8ระบุตำรายา พ.ศ. 254918 ก.ย. 2549PDF
7ระบุตำรายา พ.ศ. 254730 ก.ย. 2547PDF
6ระบุตำรายา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254414 ต.ค. 2544​PDF
5ระบุตำรายา พ.ศ. 254424 เม.ย. 2544PDF
4ระบุตำรายา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 254312 ธ.ค. 2543PDF
3ระบุตำรายา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 254122 เม.ย. 2541PDF
2ระบุตำรายา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 253919 ก.ค. 2539PDF
1ระบุตำรายา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531
ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
​12 พ.ค. 2531PDF