1. กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา

ลำดับกำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา​วันที่ลงนามPDF FileMS Word File
2 กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.256211 ต.ค. 2562​PDF
– คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.1)PDFWord​
– ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.2)PDF​​​Word
1กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา​14 พ.ค. 2556PDF
– คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.1) {ยกเลิก}PDFWord
– ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.2)  {ยกเลิก} PDFWord
– คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.3)​PDFWord
– คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาเกี่ยวกับผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิตในต่างประเทศ (แบบ ย.4)​PDFWord
– คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5)​PDFWord