​7. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

ลำดับเรื่องวันที่ลงนามเอกสาร
5ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256231 พ.ค. 2562PDF
4ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255731 มี.ค. 2557PDF
3ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 255616 ม.ค. 2556PDF
2ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ26 มิ.ย. 2542PDF
1ยาสามัญประจำบ้าน ฉบับที่ 229 ส.ค. 2537PDF