2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตนำหรือสั่งยายาแผนปัจจุบัน)