13. กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่ที่จากสถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาต สำหรับยาแผนโบราณทุกประเภท)

วันที่ลงนาม 14 ก.ค 2537