1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน)