ติดต่อเรา

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ที่อยู่ : 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร : 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489

อีเมล์ : drug@fda.moph.go.th