ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา