ค้นหาข้อมูลยา

เหตุผลที่ Vitamin B 1-6-12 ไม่ได้รับการ คัดเลือกไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

เหตุผลที่ Vitamin B 1-6-12 ไม่ได้รับการ คัดเลือกไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

รายละเอียดของคำตอบ: 

ก.ข้อมูลเบื้องต้น


วิตามิน B1-6-12 ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีสูตรหลากหลาย (ต้องสั่งด้วยชื่อการค้าจึงจะได้ยาที่มีสูตรตามที่ต้องการ) มีราคาแตกต่างกัน และมีข้อบ่งใช้ตามเอกสารกำกับยา1ที่แตกต่างกันดังตัวอย่างต่อไปนี้