ค้นหาข้อมูลยา

ขอเชิญผู้รับอนุญาตยาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายการยาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคากลางที่กำหนด

สถานที่: 
ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันและเวลา: 
Mon, 2015-03-16 09:30

ขอเชิญผู้รับอนุญาตยาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายการยาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคากลางที่กำหนด ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ทางโทรสารหมายเลข  0 2590 7341 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จารุลักษณ์ พัตระปาล เบอร์ 0 2590 7341 , 0 2590 7155   หรือทาง  E – mail : nlem.center1@gmail.com

โดยมีรายชื่อผู้รับอนุญาต ดังนี้
1. เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
2. เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
3. เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
4. ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท
5. ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
6. ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
7. ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
8. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด (สาขาพระราม 2), บริษัท
9. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท
10. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
11. ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
12. ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
13. ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด, บริษัท
14. นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท
15. นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
16. นีโอฟาร์ม จำกัด, บริษัท
17. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
18. บี.บราวน์ (ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท
19. บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
20. บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท
21. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท
22. เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
23. ไบโอแลป จำกัด, บริษัท
24. ปรูฟฟ์ จำกัด, บริษัท
25. โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
26. พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรม
27. พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
28. พาตาร์แลบ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
29. พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
30. ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด, บริษัท
31. ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท
32. เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท
33. ภิญโญฟาร์มาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
34. มาซา แลบ จำกัด, บริษัท
35. มิลลิเมด จำกัด, บริษัท
36. มิลาโน, ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
37. เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
38. แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท
39. โมเดอร์นแมนู จำกัด, บริษัท
40. ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
41. ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
42. ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
43. ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
44. เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท
45. แลชแมน จำกัด, บริษัท
46. วาย.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
47. วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
48. สยามเภสัช จำกัด, บริษัท
49. สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
50. สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท
51. แสงไทยกำปะนี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
52. ห้างยาไทย 1942 จำกัด, บริษัท
53. อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท
54. เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
55. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
56. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
57. เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
58. แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
59. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด