ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556

สถานที่: 
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา: 
Tue, 2013-06-11 08:00

สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม download 
01 โครงการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
02 กำหนดการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
03 คำกล่าวรายงาน 
  • โดย นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
04 คำกล่าวเปิด
  • โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
05 การบรรยาย เรื่อง "ยาหลักฯ ยาดี การันตีคุณภาพ"
  • โดย นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
06 การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556-2558"
  • โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
07 เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558
  • โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
08 แนวทางการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และเกณฑ์การพิจารณายาที่จะบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF