ค้นหาข้อมูลยา

เหตุใดไม่มียา Colistin dry syrup ปรากฏในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

เหตุใดไม่มียา Colistin dry syrup ปรากฏในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

 

คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาโรคระบบทางเดินอาหารไม่คัดเลือก colistin dry syrup ไม่จัดเป็นยามาตรฐานที่ควรใช้ เช่น ไม่อยู่ในมาตรฐานองค์การอนามัยโลก CDC และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 
BNF ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่แนะนำให้ใช้ colistin ในการรักษาโรคท้องเดินที่เกิดจากการติดเชื้อ26 ดังนั้น colistin จึงไม่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคท้องเดิน ดังนั้น การจัด colistin dry syrup ไว้ในบัญชีฯ เป็นการใช้ยาที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ไม่จัดเป็นยามาตรฐานที่ควรเลือกใช้ อาจก่อให้เกิดอันตราย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และประการสำคัญอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและยิ่งส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคท้องเดินในเด็กอย่างไม่สมเหตุผล ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันให้เลวร้ายยิ่งขึ้น
 
 
26 Some other antibacterials - Polymyxins in The Joint Formulary Committee. British National Formulary. 48 ed. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; 2004.