ค้นหาข้อมูลยา

เหตุใด Zinc sulfate จึงอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ. 2551

เหตุใด Zinc sulfate จึงอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

 

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนำให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ทุกคน ที่มีอาการท้องร่วงได้รับธาตุสังกะสีเสริมในกระบวนการรักษา โดยให้ยานาน 10-14 วัน เพราะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดระยะเวลาการเป็นโรคและป้องกันการเกิดท้องร่วงในครั้งถัดไปได้ด้วย การใช้ ORS ร่วมกับธาตุสังกะสีเสริมจะช่วยลดอัตราการตายในเด็กได้ รายละเอียดดูในเอกสารเพิ่มเติม “File: 23 No1 WHO_management of acute diarrhoea.pdf”

 
เกลือสังกะสีที่จะมาผลิต oral solution ได้นั้นจะมี zinc sulfate, zinc gluconate หรือ zinc acetate ซึ่งเป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ ซึ่งเกลือสังกะสีที่นิยมมากที่สุด คือ zinc sulfate และมีราคาถูกที่สุด จึงเลือก zinc sulfate ที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาลไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 ทั้งนี้การผลิต zinc sulfate ในรูปแบบ oral solution รายละเอียดดูในเอกสารเพิ่มเติม “File: 23 No2 Production of zinc sulfate.pdf”