ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยาโรคริดสีดวงทวารชนิดรับประทานที่นิยมกัน เช่นยา Daflon รูปแบบ tablet จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยาโรคริดสีดวงทวารชนิดรับประทานที่นิยมกัน เช่นยา DaflonR รูปแบบ tablet จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

     คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาโรคระบบทางเดินอาหารไม่คัดเลือกยาโรคริดสีดวงทวารชนิดรับประทานทั้งกลุ่ม เช่น Diosmin + Hesperidin tablet, Diosmin tablet, ยาสูตรผสมที่มี Hesperidin capsule, ยาอื่นในกลุ่ม flavonoid compounds tablet /capsule เป็นต้น แต่แนะนำให้รักษาโดยการเพิ่มไฟเบอร์ในอาหาร ดื่มน้ำเพิ่มขึ้น ใช้ยาเฉพาะที่ ปรับปรุงพฤติกรรม แต่ไม่แนะนำให้ใช้ยาในกลุ่ม micronized purified flavonoid fraction (MPFF) เนื่องจากประสิทธิภาพของยาไม่ได้รับการพิสูจน์ชัดเจน มาตรฐานการรักษาไม่แนะนำการใช้ ตัวอย่างชื่อการค้าเช่น Daflon , Dafomin และ Heroid ดังนั้นคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจึงไม่เคยบรรจุยาโรคริดสีดวงทวารชนิดรับประทานไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ