ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Glyceryl trinitrate sterile sol 5 mg/ml (10 ml)

1

206.00
Griseofulvin tab 500 mg

100

187.00
Griseofulvin tab 500 mg

250

345.00
Haloperidol oral sol (as base) 2 mg/ml (15 ml)

1

19.00
Haloperidol sterile sol (as base or decanoate) 5 mg/ml (1 ml)

1

9.09
Haloperidol sterile sol (as base or decanoate) 50 mg/ml (1 ml)

1

59.00
Haloperidol tab (as base) 0.5 mg

1000

169.00
Haloperidol tab (as base) 10 mg

1000

1,402.00
Haloperidol tab (as base) 2 mg

1000

500.00
Haloperidol tab (as base) 5 mg

1000

800.00
Hepatitis B vaccine (HB) inj 10 mcg/0.5 ml (0.5 ml)

1

230.00
Hepatitis B vaccine (HB) inj 20 mcg/ml (1 ml)

1

230.00
Hydralazine hydrochloride sterile pwdr 20 mg

5

1,130.00
Hydralazine hydrochloride tab 10 mg

1000

373.90
Hydralazine hydrochloride tab 25 mg

500

701.00
Hydralazine hydrochloride tab 50 mg

500

626.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 25 mg

500

85.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 50 mg

1000

187.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 50 mg

500

118.30
Hydrocortisone sterile susp (as acetate) 50 mg/ml (2ml)

1

48.00
Hydrogen peroxide sol 6% (450 ml)

1

25.00
Hydroxychloroquine sulfate tab 200 mg

50

468.00
Hydroxyprogesterone caproate sterile oily sol for inj 250 mg/ml (1 ml)

1

97.00
Hydroxyzine hydrochloride syr 10 mg/5 ml (60 ml)

1

9.00
Hydroxyzine hydrochloride tab 10 mg

1000

113.00
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) sterile sol 20 mg/ml (1 ml)

1

5.00
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) syr 1 mg/ml (30 ml)

1

8.50
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) tab 10 mg

1000

729.00
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) tab 10 mg

500

421.00
Hypromellose (with preservative) eye drop 5 mg/ml (10 ml)

1

26.00