ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Enalapril maleate [new] tab 20 mg

1 เม็ด

0.42
Enoxaparin sodium [new] sterile sol 40 mg/0.4ml (0.4 ml)

0.4 ml

187.00
Enoxaparin sodium [new] sterile sol 60 mg/0.6ml (0.6 ml)

0.6 ml

226.00
Epinephrine (Adrenaline) [new] sterile sol for intravenous injection 1 mg/ml (1 ml)

1 ขวด

5.80
Ethambutol hydrochloride film coated tab 400 mg

500

739.00
Ethambutol hydrochloride [new] film coated tab 500 mg

1 เม็ด

2.43
Ethanol sol 70% (450 ml)

1

26.00
Etoposide sterile sol (as base) 20 mg/ml (5 ml)

1

300.00
Ezetimibe [new] tab 10 mg

1

35.00
Factor VIII concentrate, dried sterile preparation for intravenous use 250 iu

1

2,790.00
Factor VIII concentrate, dried sterile preparation for intravenous use 500 iu

1

5,580.00
Fenofibrate [new] tab 160 mg

1

5.00
Fenofibrate [new] cap 160 mg

1

5.00
Fenofibrate [new] tab 145 mg

1

10.50
Fenofibrate, micronized [new] cap 200 mg

1

5.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 100 mg

1

3.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 300 mg

1

5.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 200 mg

1

3.11
Filgrastim sterile sol 300 mcg/ml (1 ml)

1

1,402.00
Finasteride tab 5 mg

30

583.00
Fluconazole cap 200 mg

60

309.00
Fluorometholone eye susp (as base) 0.1% (5 ml)

1

73.00
Fluorouracil sterile sol 250 mg (5 ml)

5 ml

46.73
Fluorouracil sterile sol 500 mg (10 ml)

10 ml

93.46
Fluorouracil sterile sol 1000 mg (20 ml)

20 ml

168.22
Fluoxetine hydrochloride cap 20 mg

100

71.00
Fluoxetine hydrochloride cap 20 mg

500

328.00
Fluphenazine decanoate sterile sol 25 mg/ml (1 ml)

1

27.60
Fluphenazine decanoate sterile sol 25 mg/ml (2 ml)

1

42.00
Fluvastatin [new] SR tablet 80 mg

1

20.35