ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Dexamethasone tab 0.5 mg

1000

113.00
Dexamethasone sodium phosphate + Chloramphenicol + Tetrahydrozoline hydrochloride eye drop (5 ml)

12

600.00
Dexamethasone sodium phosphate + Neomycin sulfate eye drop (4 ml)

12

227.20
Dextran in normal saline with dextrose sterile sol 10% (500 ml)

1

397.60
Dextromethorphan hydrobromide tab 15 mg

1000

281.00
Dextromethorphan hydrobromide tab 15 mg

500

141.00
Diazepam [new] tab 5 mg

1 เม็ด

0.17
Diazepam [new] sterile sol 5 mg/ml (2 ml)

1 ขวด

4.86
Diazepam [new] tab 2 mg

1 เม็ด

0.15
Diclofenac sodium EC tab 25 mg

1000

113.00
Diclofenac sodium EC tab 25 mg

500

64.00
Diclofenac sodium sterile sol 25 mg/ml (3 ml)

1

3.00
Dicloxacillin sodium cap 250 mg

500

515.00
Dicloxacillin sodium cap 500 mg

500

935.00
Dicloxacillin sodium dry syr 62.5 mg/5ml (60 ml)

1

21.00
Digoxin sterile sol 0.25 mg/ml (2 ml)

5

164.00
Digoxin tab 0.25 mg

1000

234.00
Diltiazem hydrochloride immediate release tab 30 mg

100

73.00
Dimenhydrinate sterile sol 50 mg/ml (1 ml)

1

2.80
Dimenhydrinate [new] tab 50 mg

1 เม็ด

0.19
Dobutamine hydrochloride sterile sol 12.5 mg/ml (20 ml)

1

200.00
Domperidone susp (as base/maleate) 1 mg/ml (30 ml)

1

6.00
Domperidone (as base/maleate) [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.29
Dopamine hydrochloride sterile sol 25 mg/ml (10 ml)

1

14.02
Doxazosin mesilate immediate release tab 2 mg

100

184.00
Doxazosin mesilate immediate release tab 4 mg

100

308.00
Doxorubicin hydrochloride sterile sol 2 mg/ml (25 ml)

1

690.00
Doxycycline hyclate (Doxycycline hydrochloride) cap 100 mg

500

328.00
Enalapril maleate [new] tab 5 mg

1 เม็ด

0.19
Enalapril maleate [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.35