ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Cefoxitin sodium sterile pwdr 1 g

1

91.00
Ceftazidime sterile pwdr 1 g

1

26.00
Ceftriaxone sodium sterile pwdr 1 gm

1 ขวด

25.70
Cetirizine hydrochloride syr 5 mg/5 ml (60 ml)

1

11.30
Cetirizine hydrochloride tab 10 mg

100

30.00
Charcoal, activated pwdr (50 g)

1

48.30
Chloramphenicol ear drop 1% (10 ml)

1

15.00
Chloramphenicol ear drop 1% (5 ml)

1

12.00
Chloramphenicol eye drop 0.5% (5 ml)

1

9.00
Chloramphenicol eye oint 1% (5 g)

1

11.70
Chloramphenicol sodium succinate sterile pwdr 1 gm

1 ขวด

16.82
Chloramphenicol [new] eye drop 0.5% (10 ml)

1 ขวด

13.56
Chlordiazepoxide cap 10 mg

1000

240.60
Chlordiazepoxide tab 5 mg

1000

100.00
Chloroquine phosphate tab 250 mg

1000

413.00
Chlorpheniramine maleate sterile sol 10 mg/ml (1 ml)

1

2.10
Chlorpheniramine maleate tab 4 mg

500

28.00
Chlorpheniramine maleate [new] syr 2 mg/5ml (60 ml)

1 ขวด

7.01
Chlorpromazine hydrochloride sterile sol 25 mg/ml (2 ml)

1

4.00
Chlorpromazine hydrochloride tab 100 mg

500

241.00
Chlorpromazine hydrochloride tab 25 mg

1000

200.00
Chlorpromazine hydrochloride tab 50 mg

1000

341.20
Chlorpropamide tab 250 mg

500

144.90
Ciprofloxacin hydrochloride tab 250 mg

100

107.00
Ciprofloxacin hydrochloride tab 500 mg

100

225.00
Ciprofloxacin lactate sterile sol 2 mg/ml (100 ml)

1

45.00
Cisplatin sterile sol 1 mg/ml (50 ml)

1

418.00
Clarithromycin tab 250 mg

100

664.00
Clarithromycin tab 500 mg

70

879.00
Clindamycin hydrochloride cap 150 mg

100

159.00