ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Bezafibrate [new] tab 200 mg

1

1.59
Bimatoprost [new] eye drop 0.03% w/v

3 ml

129.91
Biphasic Insulin aspart (Insulin aspart + Insulin aspart protamine) [new] sterile susp 100 iu/ml

3 ml

170.00
Bisacodyl EC tab 5 mg

1000

113.00
Bisacodyl rectal supp 10 mg

10

51.50
Bleomycin sterile pwdr (as sulfate or as hydrochloride) 15 iu

1

1,121.50
Bromocriptine mesilate tab 2.5 mg

30

181.00
Budesonide MDI 100 mcg/dose

200 doses

180.00
Budesonide MDI 200 mcg/dose

200 doses

220.00
Budesonide nasal spray 100 mcg/dose

150 doses

187.00
Budesonide susp for nebulizer 1 mg/2 ml (2 ml)

20

910.00
Bupivacaine hydrochloride sterile sol 0.25% (20 ml)

5

560.00
Bupivacaine hydrochloride sterile sol 0.5% (10 ml)

5

435.00
Bupivacaine hydrochloride sterile sol 0.5% (20 ml)

5

610.00
Bupivacaine hydrochloride sterile sol 0.5% (4 ml)

5

625.00
Calamine [new] lotion (60 ml)

1 ขวด

9.38
Calcium folinate (leucovorin calcium) sterile sol 10 mg/ml (5 ml)

1

329.00
Captopril [new] tab 25 mg

1 เม็ด

1.46
Captopril [new] tab 12.5 mg

1 เม็ด

2.11
Carbamazepine tab 200 mg

500

650.00
Carboplatin sterile sol 10 mg/ml (45 ml)

1

1,169.00
Carvedilol tab 25 mg

100

842.00
Carvedilol tab 6.25 mg

100

468.00
Cefalexin (Cephalexin) cap 250 mg

100

153.00
Cefalexin (Cephalexin) cap 500 mg

100

275.00
Cefalexin (Cephalexin) cap 500 mg

500

1,122.00
Cefalexin (Cephalexin) dry syr 125 mg/5ml (60 ml)

1

17.00
Cefazolin sodium sterile pwdr 1 g

1

12.70
Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium sterile pwdr 1000 + 500 mg

1

711.00
Cefotaxime sodium sterile pwdr 1 g

1

17.00