ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
atorvastatin+amlodipine [new] tab 10+5 mg

1

10.41
atorvastatin+amlodipine [new] tab 10+10 mg

1

10.89
atorvastatin+amlodipine [new] tab 20+10 mg

1

15.23
atorvastatin+amlodipine [new] tab 40+10 mg

1

24.44
Atracurium besilate sterile sol 10 mg/ml (2.5 ml)

5

345.00
Atracurium besilate sterile sol 10 mg/ml (5 ml)

5

570.00
Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml (1 ml)

1

2.11
Atropine sulfate [new] eye drop 1% (5 ml)

1 ขวด

85.00
Atropine sulfate [new] eye drop 0.5% (5 ml)

1 ขวด

85.00
Azathioprine tab 50 mg

100

1,700.00
Azithromycin cap 250 mg

60

1,122.00
Azithromycin dry syr 200 mg/5 ml (15 ml)

1

195.00
Baclofen tab 10 mg

200

329.00
Barium sulfate pwdr for oral susp (600 g)

20

3,577.00
Beclometasone dipropionate DPI, MDI 250 mcg/dose

200 doses

300.00
Beclometasone dipropionate DPI, MDI 50 mcg/dose

200 doses

172.80
Beclometasone dipropionate nasal spray 50 mcg/dose

200 doses

172.00
Benzatropine mesilate (Benztropine mesylate) sterile sol 1 mg/ml (2 ml)

2 ml

233.64
Benzbromarone tab 100 mg

100

650.00
Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield’s ointment) oint (15 g)

1

5.00
Benzyl benzoate emulsion 25% (450 ml)

1

33.00
Benzyl benzoate lotion 25% (30 ml)

1

10.00
Benzyl benzoate [new] lotion/emulsion 25% (60 ml)

1 ขวด

16.83
Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile pwdr (as sodium or potassium) 1 M

1

7.30
Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile pwdr (as sodium or potassium) 1.2 M

1

35.00
Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile pwdr (as sodium or potassium) 5 M

1

13.00
Betahistine mesilate (Betahistine mesylate) tab 6 mg

500

258.00
Betamethasone valerate cream 0.1% (15 g)

1

15.00
Betamethasone valerate cream 0.1% (5 g)

1

8.00
Betamethasone valerate cream 0.1% (500 g)

1

356.00