ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)sort icon
Vitamin B1 sterile sol 100 mg/ml (1 ml)

1

2.00
Chlorpheniramine maleate sterile sol 10 mg/ml (1 ml)

1

2.10
Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml (1 ml)

1

2.11
Dimenhydrinate sterile sol 50 mg/ml (1 ml)

1

2.80
Diclofenac sodium sterile sol 25 mg/ml (3 ml)

1

3.00
Metoclopramide sterile sol 5 mg/ml (2 ml)

1

3.00
Epinephrine (Adrenaline) sterile sol 1 mg/ml (1 ml)

1

3.10
Water for injection sterile sol (5 ml)

1

3.55
Water for injection sterile sol (10 ml)

1

3.83
Chlorpromazine hydrochloride sterile sol 25 mg/ml (2 ml)

1

4.00
Diazepam sterile sol 5 mg/ml (2 ml)

1

4.00
Ranitidine hydrochloride sterile sol 25 mg/ml (2 ml)

1

4.00
Sodium chloride sterile sol 0.9% (3 ml)

1

4.00
Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield’s ointment) oint (15 g)

1

5.00
Calamine lotion (60 ml)

1

5.00
Chlorpheniramine maleate syr 2 mg/5ml (60 ml)

1

5.00
Dexamethasone sterile sol (as sodium phosphate or acetate) 4 mg/ml (1 ml)

1

5.00
Furosemide sterile sol 10 mg/ml (2 ml)

1

5.00
Gentamicin sulfate sterile sol 10 mg/ml (2 ml)

1

5.00
Gentamicin sulfate sterile sol 40 mg/ml (2 ml)

1

5.00
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) sterile sol 20 mg/ml (1 ml)

1

5.00
Prednisolone cream 0.5% (5 g)

1

5.00
Sodium chloride sterile sol 0.9% (5 ml)

1

5.00
Dexamethasone sterile sol (as sodium phosphate or acetate) 5 mg/ml (1 ml)

1

5.30
Domperidone susp (as base/maleate) 1 mg/ml (30 ml)

1

6.00
Tramadol hydrochloride sterile sol 50 mg/ml (1 ml)

1

6.00
Methylergometrine maleate sterile sol 0.2 mg/ml (1 ml)

1

6.54
Ampicillin sodium sterile pwdr 250 mg

1

7.00
Lincomycin hydrochloride sterile sol 300 mg/ml (2 ml)

1

7.00
Tramadol hydrochloride sterile sol 50 mg/ml (2 ml)

1

7.00