ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)sort icon
Diazepam [new] tab 2 mg

1 เม็ด

0.15
Aminophylline [new] tab 100 mg

1 เม็ด

0.16
Nicotinic acid [new] tab 50 mg

1

0.17
Diazepam [new] tab 5 mg

1 เม็ด

0.17
Enalapril maleate [new] tab 5 mg

1 เม็ด

0.19
Dimenhydrinate [new] tab 50 mg

1 เม็ด

0.19
Hydroxyzine hydrochloride [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.19
Perphenazine [new] tab 2 mg

1 เม็ด

0.21
Aluminium hydroxide [new] tab 500 mg

1

0.23
Aluminium hydroxide [new] tab 500 mg

1 เม็ด

0.23
Domperidone (as base/maleate) [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.29
Perphenazine [new] tab 4 mg

1 เม็ด

0.33
Ibuprofen [new] film coated tab 200 mg

1 เม็ด

0.34
Enalapril maleate [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.35
Folic acid [new] tab 5 mg

1 เม็ด

0.40
Enalapril maleate [new] tab 20 mg

1 เม็ด

0.42
Simvastatin [new] tab 10 mg

1

0.47
ยาหอมนวโกฐ ยาเม็ด

200 มิลลิกรัม / เม็ด

0.47
Gemfibrozil [new] cap 300 mg

1

0.50
Ibuprofen [new] film coated tab 400 mg

1 เม็ด

0.51
Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) [new] tab 100 mcg

1 เม็ด

0.58
Sulfadiazine [new] tab 500 mg

1 เม็ด

0.65
Pseudoephedrine hydrochloride [new] tab 60 mg

1 เม็ด

0.68
Simvastatin [new] tab 20 mg

1

0.70
Gemfibrozil [new] tab 600 mg

1

0.82
Hydralazine hydrochloride [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.85
ยาประสะไพล ยาแคปซูล

500 มิลลิกรัม/แคปซูล

0.94
ยาขมิ้นชัน ยาแคปซูล 500 มิลลิกรัม

1 แคปซูล

0.94
ยาขิง ยาแคปซูล 500 มิลลิกรัม

1 แคปซูล

0.94
ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล 500 มิลลิกรัม

1 แคปซูล

0.94