ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยา รูปแบบยาsort icon ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Piroxicam cap (as base) 10 mg

500

232.00
Ramipril [new] cap / tab 10 mg

1 แคปซูล / เม็ด

6.75
Ramipril [new] cap / tab 2.5 mg

1 แคปซูล / เม็ด

2.39
Ramipril [new] cap / tab 5 mg

1 แคปซูล / เม็ด

3.38
Vitamin D2 (Ergocalciferol) cap 0.02 M

1000

794.00
Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D3) cap 0.25 mcg

50

166.00
Chlordiazepoxide cap 10 mg

1000

240.60
Tegafur-uracil [new] cap 100 + 224 mg

1

52.34
Doxycycline hyclate (Doxycycline hydrochloride) cap 100 mg

500

328.00
Itraconazole cap 100 mg

100

685.00
Phenytoin sodium cap 100 mg

1000

455.00
Zidovudine (AZT) cap 100 mg

100

455.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 100 mg

1

3.00
Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids [new] cap 1000 mg

1

26.58
Stavudine (d4T) cap 15 mg

60

141.00
Clindamycin hydrochloride cap 150 mg

100

159.00
Fenofibrate [new] cap 160 mg

1

5.00
Loperamide hydrochloride cap 2 mg

1000

400.00
Fluoxetine hydrochloride cap 20 mg

100

71.00
Fluoxetine hydrochloride cap 20 mg

500

328.00
Stavudine (d4T) cap 20 mg

60

169.00
Fluconazole cap 200 mg

60

309.00
Indinavir sulfate cap 200 mg

360

1,543.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 200 mg

1

3.11
Fenofibrate, micronized [new] cap 200 mg

1

5.00
Indomethacin cap 25 mg

1000

187.00
Amoxicillin trihydrate cap 250 mg

1000

851.00
Amoxicillin trihydrate cap 250 mg

500

449.00
Azithromycin cap 250 mg

60

1,122.00
Cefalexin (Cephalexin) cap 250 mg

100

153.00