ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุsort icon ราคากลาง (บาท)
Haloperidol sterile sol (as base or decanoate) 5 mg/ml (1 ml)

1

9.09
Haloperidol sterile sol (as base or decanoate) 50 mg/ml (1 ml)

1

59.00
Hepatitis B vaccine (HB) inj 10 mcg/0.5 ml (0.5 ml)

1

230.00
Hepatitis B vaccine (HB) inj 20 mcg/ml (1 ml)

1

230.00
Hydrocortisone sterile susp (as acetate) 50 mg/ml (2ml)

1

48.00
Hydrogen peroxide sol 6% (450 ml)

1

25.00
Hydroxyprogesterone caproate sterile oily sol for inj 250 mg/ml (1 ml)

1

97.00
Hydroxyzine hydrochloride syr 10 mg/5 ml (60 ml)

1

9.00
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) sterile sol 20 mg/ml (1 ml)

1

5.00
Hypromellose (with preservative) eye drop 5 mg/ml (10 ml)

1

26.00
Haloperidol [new] oral sol (as base) 2 mg/ml (15 ml)

1 ขวด

28.04
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) [new] syr 1 mg/ml (30 ml)

1 ขวด

16.83
Hydralazine hydrochloride [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.85
Hydroxyzine hydrochloride [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.19
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) [new] tab 10 mg

1 เม็ด

2.48
Haloperidol tab (as base) 0.5 mg

1000

169.00
Haloperidol tab (as base) 10 mg

1000

1,402.00
Haloperidol tab (as base) 2 mg

1000

500.00
Haloperidol tab (as base) 5 mg

1000

800.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 50 mg

1000

187.00
Hydralazine hydrochloride sterile pwdr 20 mg

5

1,130.00
Hydroxychloroquine sulfate tab 200 mg

50

468.00
Hydralazine hydrochloride tab 25 mg

500

701.00
Hydralazine hydrochloride tab 50 mg

500

626.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 25 mg

500

85.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 50 mg

500

118.30