ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุsort icon ราคากลาง (บาท)
Enoxaparin sodium [new] sterile sol 40 mg/0.4ml (0.4 ml)

0.4 ml

187.00
Peginterferon alfa-2a [new] sterile sol 135 mcg/0.5 ml [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

0.5 ml

2,943.93
Peginterferon alfa-2a [new] sterile sol 180 mcg/0.5 ml [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

0.5 ml

2,943.93
Fondaparinux sodium [new] sterile sol 2.5 mg/0.5 ml

0.5 ml

195.00
Enoxaparin sodium [new] sterile sol 60 mg/0.6ml (0.6 ml)

0.6 ml

226.00
Acetylcysteine(N-acetylcysteine) sterile sol 100 mg/ml (3 ml)

1

19.00
Aciclovir (Acyclovir) eye oint 3% (4.5 g)

1

485.00
Aciclovir sodium (Acyclovir sodium) sterile pwdr 250 mg

1

200.00
Albendazole susp 100 mg/5 ml (20 ml)

1

11.00
Albendazole susp 200 mg/5 ml (10 ml)

1

11.00
Aluminium hydroxide susp (240 ml)

1

16.00
Aluminium hydroxide [new] tab 500 mg

1

0.23
Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide susp (240 ml)

1

18.70
Amikacin sulfate sterile sol 125 mg/ml (2 ml)

1

22.00
Amikacin sulfate sterile sol 250 mg/ml (2 ml)

1

30.00
Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav) sterile pwdr 1000 + 200 mg

1

73.00
Amoxicillin trihydrate dry syr 125 mg/5ml (60 ml)

1

12.00
Amoxicillin trihydrate dry syr 250 mg/5ml (60 ml)

1

17.00
Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav) dry syr 125 + 31.25 mg/5 ml (60 ml)

1

63.00
Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav) dry syr 200 + 28.5 mg/5 ml (70 ml)

1

85.00
Amphotericin B sterile pwdr 50 mg (เฉพาะ conventional formulations)

1

165.00
Ampicillin sodium sterile pwdr 1 g

1

11.30
Ampicillin sodium sterile pwdr 250 mg

1

7.00
Ampicillin sodium sterile pwdr 500 mg

1

8.00
Ampicillin sodium + Sulbactam sodium sterile pwdr 2 + 1 g

1

440.00
Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride eye drop (10 ml)

1

9.50
Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride eye drop (5 ml)

1

9.50
Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml (1 ml)

1

2.11
Azithromycin dry syr 200 mg/5 ml (15 ml)

1

195.00
Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield’s ointment) oint (15 g)

1

5.00