ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Zidovudine (AZT) cap 100 mg

100

455.00
Zidovudine (AZT) cap 300 mg

100

1,281.00
Zidovudine (AZT) oral sol 10 mg/ml (60 ml)

1

47.00