ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Warfarin sodium tab 2 mg

100

187.00
Warfarin sodium tab 3 mg

100

380.00
Warfarin sodium tab 5 mg

100

410.00
Water for injection sterile sol (10 ml)

1

3.83
Water for injection sterile sol (100 ml)

1

15.00
Water for injection sterile sol (1000 ml)

1

27.20
Water for injection sterile sol (5 ml)

1

3.55
Water for injection sterile sol (50 ml)

1

9.90
Water for injection irrigating solution (1000 ml)

1

27.20