ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Vancomycin hydrochloride sterile pwdr 500 mg

1

130.00
Verapamil hydrochloride tab 40 mg

500

468.00
Vincristine sulfate sterile sol 1 mg/ml (1 ml)

1

131.00
Vitamin B1 sterile sol 100 mg/ml (1 ml)

1

2.00
Vitamin B1 tab 100 mg

1000

187.00
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) tab 50 mg

1000

169.00
Vitamin D2 (Ergocalciferol) cap 0.02 M

1000

794.00
Vitamin K1 (Phytomenadione) sterile sol 1 mg/0.5 ml (0.5 ml)

1

9.82
Vitamin K1 (Phytomenadione) sterile sol 10 mg/ml (1 ml)

1

12.19
Voriconazole [new] tab 50 mg

1

333.34
Voriconazole [new] tab 200 mg

1

1,300.00
Voriconazole [new] sterile pwdr 200 mg

1

3,925.00