ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Tegafur-uracil [new] cap 100 + 224 mg

1

52.34
Terbutaline sulfate sterile sol 0.5 mg/ml (1 ml)

1

8.00
Terbutaline sulfate syr 1.5 mg/5 ml (60 ml)

1

8.00
Terbutaline sulfate tab 2.5 mg

1000

103.00
Tetanus vaccine (Tetanus toxoid) inj (0.5 ml)

1

22.00
Tetanus vaccine (Tetanus toxoid) inj (5 ml)

1

117.00
Tetracycline hydrochloride cap 250 mg

1000

403.80
Theophylline SR cap/SR tab 200 mg

100

124.00
Thiamazole (Methimazole) tab 5 mg

500

327.20
Thiopental sodium (Thiopentone sodium) sterile pwdr 1 g

1

185.00
Thioridazine hydrochloride tab 10 mg

1000

400.00
Thioridazine hydrochloride tab 100 mg

1000

2,182.00
Thioridazine hydrochloride tab 25 mg

1000

710.00
Thioridazine hydrochloride tab 50 mg

1000

1,272.00
Ticlopidine hydrochloride tab 250 mg

100

373.90
Timolol maleate eye drop 0.5% 5 (ml)

1

48.60
Tramadol hydrochloride cap 50 mg

100

75.00
Tramadol hydrochloride cap 50 mg

500

213.00
Tramadol hydrochloride sterile sol 50 mg/ml (2 ml)

1

7.00
Tramadol hydrochloride sterile sol 50 mg/ml (1 ml)

1

6.00
Trazodone hydrochloride tab 50 mg

500

748.00
Triamcinolone acetonide cream 0.02% (5 g)

1

8.00
Triamcinolone acetonide cream 0.1% (15 g)

1

15.00
Triamcinolone acetonide cream 0.1% (5 g)

1

8.00
Triamcinolone acetonide lotion 0.1% (30 ml)

1

15.80
Trifluoperazine hydrochloride tab 5 mg

1000

314.80
Trihexyphenidyl hydrochloride tab 2 mg

500

98.00
Trihexyphenidyl hydrochloride tab 5 mg

500

159.10
Trospium chloride tab 20 mg

100

1,500.00