ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Salbutamol sulfate MDI 100 mcg/dose

200 doses

130.00
Salbutamol sulfate sol for nebulizer 1 mg/ml (2.5 ml)

20

200.00
Salbutamol sulfate sol for nebulizer 0.5% (20 ml)

1

80.00
Salbutamol sulfate syr 2 mg/5ml (60 ml)

1

7.50
Salbutamol sulfate tab 2 mg

500

57.00
Salicylic acid oint 25 % (15 g)

1

10.00
Sertraline tab 50 mg

30

141.00
Sildenafil [new] tab 20 mg

1

42.00
Sildenafil [new] tab 50 mg

1

14.95
Sildenafil [new] tab 100 mg

1

28.41
Simvastatin [new] tab 10 mg

1

0.47
Simvastatin [new] tab 20 mg

1

0.70
Simvastatin [new] tab 40 mg

1

1.26
Simvastatin [new] tab 80 mg

1

2.52
Simvastatin+Ezetimibe [new] tab 10+10 mg

1

35.47
Simvastatin+Ezetimibe [new] tab 20+10 mg

1

35.70
Simvastatin+Ezetimibe [new] tab 40+10 mg

1

36.26
Sodium bicarbonate sterile sol 7.5% (10 ml)

1

10.00
Sodium bicarbonate tab 300 mg

1000

50.00
Sodium bicarbonate [new] sterile sol 7.5% (50 ml)

1 ขวด

24.77
Sodium chloride sterile sol 0.45% (1000 ml)

1

30.00
Sodium chloride sterile sol 0.45% (500 ml)

1

26.00
Sodium chloride sterile sol 0.9% (100 ml)

1

15.00
Sodium chloride sterile sol 0.9% (1000 ml)

1

30.00
Sodium chloride sterile sol 0.9% (3 ml)

1

4.00
Sodium chloride sterile sol 0.9% (5 ml)

1

5.00
Sodium chloride sterile sol 0.9% (500 ml)

1

25.60
Sodium chloride sterile sol 3% (500 ml)

1

30.00
Sodium cromoglicate (Cromolyn sodium) ear drop 2% (10 ml)

1

116.00
Soluble insulin (Neutral insulin) sterile sol 100 iu/ml (10 ml)

1

290.00