ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Rabies vaccines ยกเวนชนิด human diploid cell vaccine (HDCV) inj (0.5 ml)

1

275.00
Rabies vaccines ยกเวนชนิด human diploid cell vaccine (HDCV) inj 2.5 IU/ml (1 ml)

1

295.00
Ramipril + Hydrochlorothiazide [new] tab 5 + 25 mg

1 เม็ด

3.38
Ramipril + Hydrochlorothiazide [new] tab 10 + 12.5 mg

1 เม็ด

6.75
Ramipril + Hydrochlorothiazide [new] tab 10 + 25 mg

1 เม็ด

6.75
Ramipril [new] cap / tab 2.5 mg

1 แคปซูล / เม็ด

2.39
Ramipril [new] cap / tab 5 mg

1 แคปซูล / เม็ด

3.38
Ramipril [new] cap / tab 10 mg

1 แคปซูล / เม็ด

6.75
Ranitidine hydrochloride sterile sol 25 mg/ml (2 ml)

1

4.00
Ranitidine hydrochloride film coated tab 150 mg

1000

374.00
Rifampicin cap 300 mg

100

287.00
Rifampicin cap 450 mg

100

396.00
Risperidone syr 1 mg/ml (30 ml)

1

964.00
Rosuvastatin [new] tab 10 mg

1

16.07
Rosuvastatin [new] tab 20 mg

1

20.00
Roxithromycin [new] tab 150 mg

1 เม็ด

1.41