ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Quinapril + Hydrochlorothiazide [new] tab 10 + 12.5 mg

1 เม็ด

3.97
Quinapril + Hydrochlorothiazide [new] tab 20 + 12.5 mg

1 เม็ด

6.35
Quinapril [new] tab 5 mg

1 เม็ด

3.97
Quinapril [new] tabt 10 mg

1 เม็ด

3.97
Quinapril [new] tab 20 mg

1 เม็ด

6.35
Quinapril [new] tab 40 mg

1 เม็ด

12.13
Quinine tab (as sulfate) 300 mg

1000

1,500.00
Quinine sterile sol (as dihydrochloride) 300 mg/ml (2 ml)

1

8.00