ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Pancuronium bromide sterile sol 2 mg/ml (2 ml)

1

47.30
Pantoprazole sodium sterile pwdr 40 mg

1

295.00
Paracetamol (Acetaminophen) syr 100 mg/ml (15 ml)

1

9.40
Paracetamol (Acetaminophen) syr 120 mg/5 ml (60 ml)

1

7.50
Paracetamol (Acetaminophen) tab 325 mg

1000

93.50
Paracetamol (Acetaminophen) tab 500 mg

500

103.00
Peginterferon alfa-2b [new] sterile pwdr 100 mcg [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

1 ด้าม

2,943.93
Peginterferon alfa-2b [new] sterile pwdr 80 mcg [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

1 ด้าม

2,943.93
Peginterferon alfa-2b [new] sterile pwdr 50 mcg [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

1 ด้าม

2,943.93
Peginterferon alfa-2a [new] sterile sol 135 mcg/0.5 ml [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

0.5 ml

2,943.93
Peginterferon alfa-2a [new] sterile sol 180 mcg/0.5 ml [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

0.5 ml

2,943.93
Peginterferon alfa-2b [new] sterile pwdr 100 mcg [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

1 ขวด

2,943.93
Peginterferon alfa-2b [new] sterile pwdr 80 mcg [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

1 ขวด

2,943.93
Peginterferon alfa-2b [new] sterile pwdr 50 mcg [หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย]

1 ขวด

2,943.93
Perindopril arginine + Amlodipine [new] tab 5 + 5 mg

1 เม็ด

9.13
Perindopril arginine + Amlodipine [new] tab 5 + 10 mg

1 เม็ด

9.13
Perindopril arginine + Amlodipine [new] tab 10 + 5 mg

1 เม็ด

14.28
Perindopril arginine + Amlodipine [new] tab 10 + 10 mg

1 เม็ด

14.28
Perindopril arginine + Indapamide [new] tab 5 + 1.25 mg

1 เม็ด

9.13
Perindopril arginine [new] tab 5 mg

1 เม็ด

9.13
Perindopril arginine [new] tab 10 mg

1 เม็ด

14.28
Perphenazine tab 8 mg

1000

454.30
Perphenazine [new] tab 2 mg

1 เม็ด

0.21
Perphenazine [new] tab 4 mg

1 เม็ด

0.33
Phenobarbital tab (as base or sodium) 30 mg

1000

91.00
Phenobarbital tab (as base or sodium) 60 mg

1000

120.00
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) dry syr 62.5 mg/5 ml (60 ml)

1

10.00
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) tab 125 mg

500

191.00
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) tab 250 mg

500

355.00
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) [new] dry syr 125 mg/5 ml (60 ml)

1 ขวด

11.22