ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Ofloxacin tab 100 mg

100

93.00
Ofloxacin tab 200 mg

100

130.00
Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids [new] cap 1000 mg

1

26.58
Omeprazole EC cap (as base) 20 mg

35x10

203.00
Omeprazole sodium sterile pwdr 40 mg

1

58.00
Ondansetron sterile sol (as hydrochloride) 2 mg/ml (4 ml)

5

100.00
Ondansetron tab (as base or hydrochloride) 8 mg

10

80.00
Oseltamivir phosphate cap 30 mg

10

113.00
Oseltamivir phosphate cap 45 mg

10

141.00
Oxymetazoline hydrochloride nasal drop 0.025% (10 ml)

1

50.00
Oxymetholone tab 50 mg

100

1,800.00
Oxytocin sterile sol 10 iu/ml (1 ml)

1

12.00