ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Naproxen compressed tab (as base) 250 mg

500

608.00
Niclosamide tab 500 mg

100

125.00
Nicotinic acid [new] tab 50 mg

1

0.17
Nicotinic acid [new] SR tab 500 mg

1

13.64
Nimodipine tab 30 mg

30

470.00
Norepinephrine sterile sol (as bitartrate or hydrochloride) 0.1% (4 ml)

1

250.00
Norethisterone tab 5 mg

100

350.00
Norfloxacin tab 100 mg

100

56.00
Norfloxacin [new] tab 200 mg

1 เม็ด

0.94
Norfloxacin [new] tab 400 mg

1 เม็ด

1.13
Nortriptyline hydrochloride tab 10 mg

1000

547.00
Nortriptyline hydrochloride tab 25 mg

1000

1,122.00
Nystatin oral susp 0.1 M/ml (12 ml)

1

29.00
Nystatin vaginal tab 0.1 M

100

187.00