ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Magnesium sulfate sterile sol 50% (2 ml)

50

300.00
Mannitol sterile sol 20% (250 ml)

1

150.00
Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR) inj (0.5 ml)

1

184.00
Mebendazole susp 100 mg/5 ml (30 ml)

1

9.00
Mebendazole tab 100 mg

500

239.00
Medroxyprogesterone acetate sterile susp 50 mg/ ml (3 ml)

1

10.00
Medroxyprogesterone acetate tab 5 mg

100

750.00
Megestrol acetate tab 160 mg

30

1,823.00
Meropenem sterile pwdr 1 g

1

900.00
Metformin hydrochloride tab 500 mg

500

187.00
Methotrexate sterile sol (as sodium) 50 mg/2 ml (2 ml)

2 ml

149.53
Methotrexate tab (as base or sodium) 2.5 mg

100

551.50
Methyldopa tab 125 mg

500

550.00
Methyldopa tab 250 mg

500

700.00
Methylergometrine maleate sterile sol 0.2 mg/ml (1 ml)

1

6.54
Metoclopramide sterile sol 5 mg/ml (2 ml)

1

3.00
Metoclopramide tab 10 mg

1000

174.00
Metoprolol tartrate immediate release tab 100 mg

500

374.00
Metronidazole sterile sol (as base) 0.5 % (100 ml)

1

17.00
Metronidazole susp (as benzoate) 200 mg/5 ml (60 ml)

1

57.00
Metronidazole tab (as base) 200 mg

500

187.00
Metronidazole tab (as base) 400 mg

1000

400.00
Mianserin hydrochloride tab 10 mg

500

934.60
Mianserin hydrochloride tab 30 mg

500

2,292.00
Miconazole nitrate oral gel 2% (10 g)

1

79.00
Mitomycin sterile pwdr 2 mg

1 ขวด

275.70
Montelukast sodium film coated tab 10 mg

28

1,064.00
Mupirocin oint 2 % (5 g)

12

447.80