ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Lactulose syr 66.7% (100 ml)

1

55.00
Lamivudine (3TC) syr 10 mg/ml (60 ml)

1

57.00
Lamivudine (3TC) tab 100 mg

28

184.00
Lamivudine (3TC) tab 150 mg

60

455.00
Levodopa + Benserazide hydrochloride (Co-beneldopa) dispersible tab 100+25 mg

100

750.00
Levodopa + Benserazide hydrochloride (Co-beneldopa) tab 200+50 mg

100

1,096.00
Levodopa + Carbidopa monohydrate (Co-cardeldopa) tab 100+25 mg

100

545.60
Levodopa + Carbidopa monohydrate (Co-cardeldopa) tab 250+25 mg

100

617.00
Levofloxacin sterile sol 5 mg/ml (50 ml)

1

250.00
Levofloxacin sterile sol 5 mg/ml (100 ml)

1

545.00
Levonorgestrel tab 750 mcg

2

30.00
Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) tab 50 mcg

500

136.00
Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) [new] tab 100 mcg

1 เม็ด

0.58
Lidocaine + Prilocaine cream (30 g)

1

625.00
Lidocaine hydrochloride gel 2% (30 g)

1

125.00
Lidocaine hydrochloride spray 10% (50 ml)

1

410.00
Lidocaine hydrochloride sterile sol 1% (20 ml)

1

18.00
Lidocaine hydrochloride sterile sol 1% (50 ml)

1

24.00
Lidocaine hydrochloride sterile sol 2% (20 ml)

1

19.00
Lidocaine hydrochloride sterile sol 2% (50 ml)

1

30.00
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine sterile sol (1.8 ml)

50

430.00
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine sterile sol 1% vial (20 ml)

1

46.00
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine sterile sol 1% vial (50 ml)

1

55.00
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine sterile sol 2% vial (20 ml)

1

47.00
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine sterile sol 2% vial (50 ml)

1

70.00
Lincomycin hydrochloride sterile sol 300 mg/ml (10 ml)

1

18.00
Lincomycin hydrochloride sterile sol 300 mg/ml (2 ml)

1

7.00
Lisinopril [new] tab 5 mg

1 เม็ด

1.67
Lisinopril [new] tab 10 mg

1 เม็ด

2.47
Lisinopril [new] tab 20 mg

1 เม็ด

4.68