ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Ibuprofen susp 100 mg/5 ml (60 ml)

1

10.00
Ibuprofen [new] film coated tab 400 mg

1 เม็ด

0.51
Ibuprofen [new] film coated tab 200 mg

1 เม็ด

0.34
Imidapril [new] tab 5 mg

1 เม็ด

5.16
Imidapril [new] tab 10 mg

1 เม็ด

9.53
Imipenem + Cilastatin sodium sterile pwdr 500 + 500 mg

1

600.00
Imipramine hydrochloride tab 25 mg

1000

515.00
Indinavir sulfate cap 200 mg

360

1,543.00
Indinavir sulfate cap 400 mg

180

1,543.00
Indomethacin cap 25 mg

1000

187.00
Insulin aspart [new] sterile sol 300 iu/3 ml

3 ml

170.00
Iopamidol sterile sol 300 mg/ml as iodine (10 ml)

1

497.00
Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide MDI 0.02 +0.05 mg/dose

200 doses

250.00
Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide sol for nebulizer 0.25+0.5 mg/ml (20 ml)

1

200.00
Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide sol for nebulizer 0.5+1.25 mg/4 ml (4 ml)

20

320.00
Isoflurane volatile liquid (250 ml)

1

4,300.00
Isoniazid tab 100 mg

500

59.00
Isophane insulin (NPH;Isophane protamine insulin) sterile susp 100 iu/ml (3 ml)

5

640.00
Isosorbide dinitrate sublingual tab 5 mg

100

57.00
Isosorbide dinitrate sublingual tab 5 mg

1000

400.00
Isosorbide dinitrate tab 10 mg

1000

505.00
Isosorbide dinitrate tab 10 mg

500

253.00
Isosorbide mononitrate tab 20 mg

100

90.00
Itraconazole cap 100 mg

100

685.00