ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Haloperidol sterile sol (as base or decanoate) 5 mg/ml (1 ml)

1

9.09
Haloperidol sterile sol (as base or decanoate) 50 mg/ml (1 ml)

1

59.00
Haloperidol tab (as base) 0.5 mg

1000

169.00
Haloperidol tab (as base) 10 mg

1000

1,402.00
Haloperidol tab (as base) 2 mg

1000

500.00
Haloperidol tab (as base) 5 mg

1000

800.00
Haloperidol [new] oral sol (as base) 2 mg/ml (15 ml)

1 ขวด

28.04
Hepatitis B vaccine (HB) inj 10 mcg/0.5 ml (0.5 ml)

1

230.00
Hepatitis B vaccine (HB) inj 20 mcg/ml (1 ml)

1

230.00
Hydralazine hydrochloride sterile pwdr 20 mg

5

1,130.00
Hydralazine hydrochloride tab 25 mg

500

701.00
Hydralazine hydrochloride tab 50 mg

500

626.00
Hydralazine hydrochloride [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.85
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 25 mg

500

85.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 50 mg

1000

187.00
Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 50 mg

500

118.30
Hydrocortisone sterile susp (as acetate) 50 mg/ml (2ml)

1

48.00
Hydrogen peroxide sol 6% (450 ml)

1

25.00
Hydroxychloroquine sulfate tab 200 mg

50

468.00
Hydroxyprogesterone caproate sterile oily sol for inj 250 mg/ml (1 ml)

1

97.00
Hydroxyzine hydrochloride syr 10 mg/5 ml (60 ml)

1

9.00
Hydroxyzine hydrochloride [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.19
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) sterile sol 20 mg/ml (1 ml)

1

5.00
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) [new] tab 10 mg

1 เม็ด

2.48
Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) [new] syr 1 mg/ml (30 ml)

1 ขวด

16.83
Hypromellose (with preservative) eye drop 5 mg/ml (10 ml)

1

26.00