ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Gabapentin cap 300 mg

100

748.00
Gemfibrozil [new] cap 300 mg

1

0.50
Gemfibrozil [new] tab 600 mg

1

0.82
Gemfibrozil [new] tab 900 mg

1

3.74
Gentamicin sulfate sterile sol 10 mg/ml (2 ml)

1

5.00
Gentamicin sulfate sterile sol 40 mg/ml (2 ml)

1

5.00
Glibenclamide tab 5 mg

1000

225.00
Glibenclamide tab 5 mg

500

117.00
Gliclazide [new] tab 80 mg

1 เม็ด

1.13
Glipizide tab 5 mg

500

107.00
Glycerol rectal supp paed

12

31.00
Glyceryl guaiacolate syr 100 mg/5 ml (60 ml)

1

9.00
Glyceryl guaiacolate tab 100 mg

1000

141.00
Glyceryl trinitrate sterile sol 5 mg/ml (5 ml)

1

128.00
Glyceryl trinitrate sterile sol 5 mg/ml (10 ml)

1

206.00
Griseofulvin tab 500 mg

100

187.00
Griseofulvin tab 500 mg

250

345.00