ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Factor VIII concentrate, dried sterile preparation for intravenous use 250 iu

1

2,790.00
Factor VIII concentrate, dried sterile preparation for intravenous use 500 iu

1

5,580.00
Fenofibrate [new] tab 160 mg

1

5.00
Fenofibrate [new] cap 160 mg

1

5.00
Fenofibrate [new] tab 145 mg

1

10.50
Fenofibrate, micronized [new] cap 200 mg

1

5.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 100 mg

1

3.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 300 mg

1

5.00
Fenofibrate, non micronized [new] cap 200 mg

1

3.11
Filgrastim sterile sol 300 mcg/ml (1 ml)

1

1,402.00
Finasteride tab 5 mg

30

583.00
Fluconazole cap 200 mg

60

309.00
Fluorometholone eye susp (as base) 0.1% (5 ml)

1

73.00
Fluorouracil sterile sol 250 mg (5 ml)

5 ml

46.73
Fluorouracil sterile sol 500 mg (10 ml)

10 ml

93.46
Fluorouracil sterile sol 1000 mg (20 ml)

20 ml

168.22
Fluoxetine hydrochloride cap 20 mg

100

71.00
Fluoxetine hydrochloride cap 20 mg

500

328.00
Fluphenazine decanoate sterile sol 25 mg/ml (1 ml)

1

27.60
Fluphenazine decanoate sterile sol 25 mg/ml (2 ml)

1

42.00
Fluvastatin [new] SR tablet 80 mg

1

20.35
Folic acid [new] tab 5 mg

1 เม็ด

0.40
Fondaparinux sodium [new] sterile sol 2.5 mg/0.5 ml

0.5 ml

195.00
Furosemide sterile sol 10 mg/ml (2 ml)

1

5.00
Furosemide sterile sol 10 mg/ml (25 ml)

1

38.00
Furosemide tab 40 mg

500

131.00
Furosemide tab 500 mg

100

186.00
Fusidic acid eye drop (in gel base) 1% (5 g)

1

67.60