ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Enalapril maleate [new] tab 5 mg

1 เม็ด

0.19
Enalapril maleate [new] tab 10 mg

1 เม็ด

0.35
Enalapril maleate [new] tab 20 mg

1 เม็ด

0.42
Enoxaparin sodium [new] sterile sol 40 mg/0.4ml (0.4 ml)

0.4 ml

187.00
Enoxaparin sodium [new] sterile sol 60 mg/0.6ml (0.6 ml)

0.6 ml

226.00
Epinephrine (Adrenaline) [new] sterile sol for intravenous injection 1 mg/ml (1 ml)

1 ขวด

5.80
Ethambutol hydrochloride film coated tab 400 mg

500

739.00
Ethambutol hydrochloride [new] film coated tab 500 mg

1 เม็ด

2.43
Ethanol sol 70% (450 ml)

1

26.00
Etoposide sterile sol (as base) 20 mg/ml (5 ml)

1

300.00
Ezetimibe [new] tab 10 mg

1

35.00