ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Calamine [new] lotion (60 ml)

1 ขวด

9.38
Calcium folinate (leucovorin calcium) sterile sol 10 mg/ml (5 ml)

1

329.00
Captopril [new] tab 25 mg

1 เม็ด

1.46
Captopril [new] tab 12.5 mg

1 เม็ด

2.11
Carbamazepine tab 200 mg

500

650.00
Carboplatin sterile sol 10 mg/ml (45 ml)

1

1,169.00
Carvedilol tab 25 mg

100

842.00
Carvedilol tab 6.25 mg

100

468.00
Cefalexin (Cephalexin) cap 250 mg

100

153.00
Cefalexin (Cephalexin) cap 500 mg

100

275.00
Cefalexin (Cephalexin) cap 500 mg

500

1,122.00
Cefalexin (Cephalexin) dry syr 125 mg/5ml (60 ml)

1

17.00
Cefazolin sodium sterile pwdr 1 g

1

12.70
Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium sterile pwdr 1000 + 500 mg

1

711.00
Cefotaxime sodium sterile pwdr 1 g

1

17.00
Cefoxitin sodium sterile pwdr 1 g

1

91.00
Ceftazidime sterile pwdr 1 g

1

26.00
Ceftriaxone sodium sterile pwdr 1 gm

1 ขวด

25.70
Cetirizine hydrochloride syr 5 mg/5 ml (60 ml)

1

11.30
Cetirizine hydrochloride tab 10 mg

100

30.00
Charcoal, activated pwdr (50 g)

1

48.30
Chloramphenicol ear drop 1% (10 ml)

1

15.00
Chloramphenicol ear drop 1% (5 ml)

1

12.00
Chloramphenicol eye drop 0.5% (5 ml)

1

9.00
Chloramphenicol eye oint 1% (5 g)

1

11.70
Chloramphenicol sodium succinate sterile pwdr 1 gm

1 ขวด

16.82
Chloramphenicol [new] eye drop 0.5% (10 ml)

1 ขวด

13.56
Chlordiazepoxide cap 10 mg

1000

240.60
Chlordiazepoxide tab 5 mg

1000

100.00
Chloroquine phosphate tab 250 mg

1000

413.00