ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Baclofen tab 10 mg

200

329.00
Barium sulfate pwdr for oral susp (600 g)

20

3,577.00
Beclometasone dipropionate DPI, MDI 250 mcg/dose

200 doses

300.00
Beclometasone dipropionate DPI, MDI 50 mcg/dose

200 doses

172.80
Beclometasone dipropionate nasal spray 50 mcg/dose

200 doses

172.00
Benzatropine mesilate (Benztropine mesylate) sterile sol 1 mg/ml (2 ml)

2 ml

233.64
Benzbromarone tab 100 mg

100

650.00
Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield’s ointment) oint (15 g)

1

5.00
Benzyl benzoate emulsion 25% (450 ml)

1

33.00
Benzyl benzoate lotion 25% (30 ml)

1

10.00
Benzyl benzoate [new] lotion/emulsion 25% (60 ml)

1 ขวด

16.83
Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile pwdr (as sodium or potassium) 1 M

1

7.30
Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile pwdr (as sodium or potassium) 1.2 M

1

35.00
Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile pwdr (as sodium or potassium) 5 M

1

13.00
Betahistine mesilate (Betahistine mesylate) tab 6 mg

500

258.00
Betamethasone valerate cream 0.1% (15 g)

1

15.00
Betamethasone valerate cream 0.1% (5 g)

1

8.00
Betamethasone valerate cream 0.1% (500 g)

1

356.00
Bezafibrate [new] tab 200 mg

1

1.59
Bimatoprost [new] eye drop 0.03% w/v

3 ml

129.91
Biphasic Insulin aspart (Insulin aspart + Insulin aspart protamine) [new] sterile susp 100 iu/ml

3 ml

170.00
Bisacodyl EC tab 5 mg

1000

113.00
Bisacodyl rectal supp 10 mg

10

51.50
Bleomycin sterile pwdr (as sulfate or as hydrochloride) 15 iu

1

1,121.50
Bromocriptine mesilate tab 2.5 mg

30

181.00
Budesonide MDI 100 mcg/dose

200 doses

180.00
Budesonide MDI 200 mcg/dose

200 doses

220.00
Budesonide nasal spray 100 mcg/dose

150 doses

187.00
Budesonide susp for nebulizer 1 mg/2 ml (2 ml)

20

910.00
Bupivacaine hydrochloride sterile sol 0.25% (20 ml)

5

560.00