ค้นหาข้อมูลยา

ราคายาที่ผู้ประกอบการเสนอ

ราคายาที่ผู้ประกอบการเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ คืออะไร?

ราคายาที่ผู้ประกอบการเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นราคายาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว ในกรณีที่ได้รับการประกาศเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ประกอบการจะจำหน่ายยาในราคานี้หรือต่ำกว่าแก่หน่วยงานที่ใช้บัญชียาหลักแห่งชาติในระบบประกันสุขภาพของรัฐ ดังนั้นราคายาดังกล่าวจึงอาจใช้เป็นราคาอ้างอิงในการจัดซื้อและต่อรองราคายาของหน่วยงานที่ใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ

** หมายถึง รายการยาดังกล่าวผ่านกระบวนการการต่อรองราคายา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
ชื่อสามัญทางยา / ชื่อทางการค้า เลขทะเบียน รูปแบบ ความแรง ขนาดบรรจุ ชื่อผู้รับอนุญาต/ชื่อผู้จำหน่าย ราคาเสนอ ราคาต่อหน่วย วันที่ยืนราคา วันสิ้นสุดยืนราคา
Acarbose
Glucobay 50
1C 73/42 (N) tablet 50 mg 3 แผง x 10 tablets บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 96.30 3.21 25 May 2012 24 May 2013
Acarbose
Glucobay
1C 74/42 (N) tablet 100 mg 3 แผง x 10 tablets บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 163.71 5.46 25 May 2012 24 May 2013
Alfuzosin
Xatral XL 10 mg
1 C 165/49 (N) sustained release tablet 10 mg. 30 tablets บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด 770.40 25.68 25 May 2012 24 May 2013
Allopurinol
Zyloric (tablets 100 mg)
1C 248/52 tablet 100 mg 100 tablets บริษัท อินวิดา (ประเทศไทย)จำกัด 675.17 6.75 25 May 2012 24 May 2013
Allopurinol
Zyloric (tablets 300 mg)
1C 246/52 tablet 300 mg 100 tablets บริษัท อินวิดา (ประเทศไทย)จำกัด 1,728.05 17.28 25 May 2012 24 May 2013
Alteplase
Actilyse
1C 260/31 sterile powder 50 mg 1 vial บริษัท เบอริ่งเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย)จำกัด 20,865.00 20,865.00 25 May 2012 24 May 2013
Aluminum hydroxide
Actal
1A 1274/30 compressed tablet 216 mg 50 แผง x 10 tablets บริษัท อินวิดา (ประเทศไทย)จำกัด 315.65 0.63 25 May 2012 24 May 2013
Aluminum hydroxide
Actal
1A1274/30 tablet 216 mg 50 แผง x 10 tablets บริษัท อินวิดา (ประเทศไทย)จำกัด 315.65 0.63 25 May 2012 24 May 2013
Amlodipine Besylate
Norvasc
1C 199/47(N) tablet 5 mg 3 แผง x 10 tablets บริษัท ไฟเซอร์(ประเทศไทย) จำกัด 577.80 19.26 25 May 2012 24 May 2013
Amphotericin B **
Amphotret
1C 53/52 sterile powder for injection 50 mg 50 mg/vial บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 155.00 155.00 25 May 2012 24 May 2014