ค้นหาข้อมูลยา

ราคากลางยา

ดัชนี

Show all, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
*ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อยาsort icon รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง (บาท)
Acetazolamide tab 250 mg

100

164.00
Acetylcysteine(N-acetylcysteine) sterile sol 100 mg/ml (3 ml)

1

19.00
Aciclovir (Acyclovir) eye oint 3% (4.5 g)

1

485.00
Aciclovir (Acyclovir) tab 200 mg

25

42.00
Aciclovir (Acyclovir) tab 400 mg

25

60.00
Aciclovir (Acyclovir) tab 800 mg

35

225.00
Aciclovir sodium (Acyclovir sodium) sterile pwdr 250 mg

1

200.00
Acipimox [new] cap 250 mg

1

7.90
Albendazole susp 100 mg/5 ml (20 ml)

1

11.00
Albendazole susp 200 mg/5 ml (10 ml)

1

11.00
Albendazole tab 200 mg

100

233.70
Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D3) cap 0.25 mcg

50

166.00
Allopurinol tab 100 mg

500

178.00
Allopurinol tab 300 mg

500

276.00
Aluminium hydroxide susp (240 ml)

1

16.00
Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide susp (240 ml)

1

18.70
Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simethicone 25-50 mg tab

500

141.00
Aluminium hydroxide [new] tab 500 mg

1

0.23
Aluminium hydroxide [new] tab 500 mg

1 เม็ด

0.23
Amikacin sulfate sterile sol 125 mg/ml (2 ml)

1

22.00
Amikacin sulfate sterile sol 250 mg/ml (2 ml)

1

30.00
Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide(HCTZ) tab 5 + 50 mg

1000

201.00
Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide(HCTZ) tab 5 + 50 mg

500

141.00
Aminophylline [new] tab 100 mg

1 เม็ด

0.16
Aminophylline [new] sterile sol 25 mg/ml (10 ml)

1 ขวด

7.48
Amiodarone hydrochloride sterile sol 50 mg/ml (3 ml)

6

520.00
Amiodarone hydrochloride tab 200 mg

30

506.80
Amlodipine besilate tab 10 mg

100

141.00
Amlodipine besilate tab 5 mg

100

94.00
Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav) sterile pwdr 1000 + 200 mg

1

73.00